Wat is camera inspectie?

Hangt er een rioolgeur in huis of is uw toilet regelmatig verstopt? Deze ongemakken wijzen op een probleem in de riool of de leidingen. Rioleringen bevinden zich volledig ondergronds. Het probleem middels breekwerk opsporen is daardoor enorm kostbaar.

Camera inspectie is een eenvoudig alternatief om de riolen en de leiding te onderzoeken. Met een innovatieve 360° rioolcamera inspecteren we de toestand in de riool. Dit kan zelfs op zeer moeilijk bereikbare plaatsen, zoals smalle leidingen en scherpe bochten.

Een vrijblijvende offerte?

CONTACTEER ONS

Problemen opsporen met camera inspectie

Met camera inspectie kunnen wij de volgende problemen lokaliseren:

  • Lekken of breuken in de riolering of afvoerbuizen

  • Wortels van bomen of struiken die zich in de afvoer nestelen

  • Vreemde voorwerpen in de riool of de leidingen

  • Tegenhelling of waterstagnatie door een verzakking

Doorgaans volstaat een globale camera inspectie, maar een gedetailleerde inspectie is eveneens mogelijk.

Nauwkeurige diagnose met camera inspectie

Na de rioolinspectie krijgt u een professioneel verslag met de diagnose en advies over eventuele vervolgstappen. Het verslag wordt onderbouwd met beelden van de camera inspectie. Dit is nodig wanneer u het dossier wil voorleggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Rioolproblemen oplossen

Zijn er naar aanleiding van de camera inspectie problemen vastgesteld? Voor rioleringswerken kunt u ook terecht bij De Beerputspecialist. We kunnen een volledig nieuw riool aanleggen of aanpassingen doen aan de huidige situatie. Indien nodig staan wij ook in voor de herstellingswerken van uw oprit.

Heeft u last van geurhinder en wilt u graag het probleem opsporen? Aarzel niet een neem contact met ons op. Uiteraard kunt u ons ook contacteren voor extra informatie of advies.

Een vrijblijvende offerte?